You are here

Waardering- en salarissysteem

  1. Créé par Rikolto
  2. Année de publication : 2021

Vaarderings- en beloningssysteem als alternatief voor anciënniteitsbeloning

Résumé

Behaalde resultaten van het project : - performantiecyclus aangepast met focus op groei; - beschrijving van key skills gelinkt aan de globale doelen en aan de waarden - beschrijving van het belonings-en waarderingsproces.

Langues

NL