You are here

Risicobeheer op elk niveau

  1. Créé par Memisa
  2. Année de publication : 2018

Risico analyse en identificatie dankzij het bepalen van het risico universum, samen met het management en de input van de Raad van Bestuur.

Résumé

Doel van het project: op basis van de reeds beschikbare informatie en aanvullende gesprekken, het draagvlak voor risicobeheer verhogen, een risicouniversum opstellen, de bestaande risicoanalyse te updaten en minimum 2 verbetertrajecten formuleren voor betere beheersing van deze risico’s op basis van de opvolging van de risico’s uit de risicoanalyse.

==> Op aanvraag delen we graag onze ervaring en mogelijke templates!

Langues

NL